Planina Tara

Nedirnuta priroda, lepota planine, šume, reke , jezera prepoznatljivi su imidž ovog kraja. Planina Tara tokom cele godine pruža izvanredne uslove za odmor, rekreaciju i uživanje u prirodi.

Vidikovac_Crnjeskovo

Planina Tara nalazi se na krajnjem zapadu Srbije i obuhvata područje između reke Drine, Višegrada i Bajine Bašte. Po nadmorskim visinama Tara pripada srednje visokim planinama sa porsečnom nadmorskom visinom od 1000 do 1200 metara. Najviši vrh planine Tare je Zborište na nadmorskoj visini od 1591 metar.

Tara 08_J.Jaric

Ovo je tipično šumsko područje, a po očuvanosti i raznovrsnosti šumskih ekosistema, od kojih su mnogi reliktnog karaktera, spada u najbogatija i najvrednija šumska područja Evrope. Na Tari dominiraju mešovite šume smrče, jele i bukve (preko 85% šumskih površina), a specifičnost u odnosu na druge planine Balkanskog poluostrva predstavlja veliki broj reliktnih i endemičnih šumskih vrsta i zajednica.

Tara-Banjska stena

Posebnu vrednost i značaj ima Pančićeva omorika (Picea omorika), endemična i reliktna vrsta, koja je u kanjonima i klisurama srednjeg toka rek Drine uspela da preživi zadnje ledeno doba.

panciceva omorika

Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja, područje Tare naseljava 59 vrsta sisara, oko 140 vrsta ptica, 12 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca i 19 vrsta riba. Ovde je nastanjena najveća populacije mrkog medveda u Srbiji, a od 2006. godine vrši se monitoring ove vrste.

mrki medved

Na području parka nalaze se brojni arheološki lokaliteti i spomenici kulture koji datiraju od neolita pa do savremenog doba. Najznačajniji su manastir Rača, zadužbina kralja Dragutina iz 13. veka i jedan od najznačajnijih centara srpske srednjovekovne pismenosti.

Manastir Raca

Tu su i nekropole sa stećcima u Rastištu i Perućcu koje su 2011. godine u okviru zajedničkog projekta Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore nominovane za UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine.

Stećci u Perućcu

 

Comments are closed.